Onze software voor bouwprojectbeheer in Bouwsoftware365 maakt van al uw projecten succesvolle projecten!

Bouwprojectbeheer

Projectbeheer is nodig in ieder bouwbedrijf. Want iedere bouwfirma heeft werven en installaties waarop mensen gepland zijn en budgetten voorzien werden. Bouwsoftware365 en andere software van onze firma helpen u met bouwprojectbeheer.

Ongeacht de specifieke tak van de bouw dat u zit, u hebt calculaties die leiden tot offertes en orders. Deze orders gaat u vervolgens uitvoeren. Wat betekent dat u materialen gaat bestellen, planningen gaat doen en mensen, machines en materieel inzetten. En u kan opvolgen wat in magazijn en werven geleverd werd.

Mensen, machines, materiaal en materieel kunnen eveneens via extra planningsborden gepland worden die het projectbeheer vervolledigen. Het aantal gepresteerde en gebruikte uren noteren uw medewerkers in de module bouwprojectbeheer.

In de uitvoering van de projecten zal u ook vorderingsstaten maken, factureren en boekhouden. Inkoop- en verkoopfacturen komen terecht in onze boekhoudmodule, op het juiste project. Alle kosten en opbrengsten worden geregistreerd op de projecten zodat u steeds een goed up-to-date zicht hebt op uw nacalculaties per project.